De Volksbank logo de volksbank

Jan van Rutte

Voorzitter RvC

Jan van Rutte (1950) is op 1 november 2013 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V. (rechtsvoorgangers van de Volksbank). Per 1 oktober 2015 is Jan benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van de Volksbank en herbenoemd op 19 april 2018. Zijn benoemingstermijn eindigt op de eerstvolgende AvA na 19 april 2022. Jan is lid van de Mens en Organisatie Commissie (MOCo).

Daarnaast is hij:
• Lid van de raad van commissarissen van PGGM N.V.
• Lid van de raad van commissarissen van BNG Bank N.V.
• Lid van de raad van toezicht Stichting Health Center Hoenderdaal
• Bestuurslid van de Stichting ABN AMRO Foundation

Tot 2013 was Jan werkzaam als CFO Group Holding bij ABN AMRO. In de periode van 2001 tot 2010 was hij bestuurslid van Fortis Bank Nederland en vanaf 2006 CEO. Vanaf 1981 was Jan werkzaam bij MeesPierson (en rechtsvoorgangers) en vervulde daar verschillende functies, waaronder die van Head of Finance en Company Director. Hij begon zijn loopbaan in 1978 bij de Algemene Bank Nederland.