Missie en Strategie

De Volksbank richt zich op de Nederlandse retailmarkt. Om goed aan te sluiten op de wensen van onze klanten voeren wij meerdere merken: ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Alle merken hebben een herkenbare positionering die een passende invulling geeft aan de verschillende klantbehoeften naar eenvoudige financiële producten. Een centrale backoffice en staforganisatie en een krachtige IT-organisatie stellen de Volksbank in staat effectief en efficiënt werken.

Missie en strategie

De missie van de Volksbank om te bankieren met de menselijke maat sluit aan op de maatschappelijke oproep om invulling te geven aan dienstbaar bankieren. Om deze missie waar te maken heeft de Volksbank een ambitie geformuleerd, op basis van het principe van gedeelde waarde.

Gedeelde waarde richt zich op zowel maatschappelijke en economische als financiële en niet-financiële aspecten, die hand in hand gaan. De Volksbank streeft naar het optimaliseren van deze gedeelde waarde door het leveren van nut voor klanten, het nemen verantwoordelijkheid voor de maatschappij, het zorgen voor zingeving voor medewerkers en het behalen van rendement voor de aandeelhouder(s).

Pijlers

Om deze ambitie te vervullen zal de Volksbank een sterkere maatschappelijke lading geven aan haar onderscheidende identiteit. Daarnaast zal zij vanuit de klantbehoeften haar merkpositioneringen aanscherpen en nieuwe klantproposities blijven ontwikkelen.

De Volksbank zal haar bedrijfsvoering nog eenvoudiger en efficiënter maken. Maatregelen om processen en producten te vereenvoudigen en te digitaliseren zullen de dienstverlening aan de klant eenvoudiger, goedkoper en transparanter maken en er tevens voor zorgen dat de Volksbank een toekomstbestendig en laag kostenniveau kan verwezenlijken.

Om aansluiting te houden bij de technologische ontwikkelingen zal de Volksbank zich blijven ontwikkelen tot een wendbare organisatie die als slimme toepasser innoveert. De Volksbank volgt de innovaties op het gebied van de bancaire kernfuncties op de voet en zal snel en gericht innoveren om klanten te steeds beter te bedienen op een manier die past bij hun verwachtingen en behoeften. De Volksbank kiest hierbij voor een open innovatieproces met multidisciplinaire externe samenwerking en partnering.