Historie

Wij zijn tweehonderd jaar geleden ontstaan uit regionale spaarbanken. Om goed te passen op het geld van Nederlanders. Vandaag de dag richten we ons op consumenten, zelfstandig ondernemers en het midden- en kleinbedrijf, met drie kernproducten: betalen, sparen en hypotheken.

In 1987 fuseerden twee grote regionale spaarbanken tot SNS. Door fusies en overnames groeide de groep in de jaren 90 snel. In 1997 fuseerden SNS Groep en verzekeraar REAAL Groep tot SNS REAAL. De onderneming ging in 2006 naar de beurs.

In de jaren na de beursgang van SNS REAAL vonden een aantal overnames plaats. In 2006 werden de vastgoedfinancieringsactiviteiten van Bouwfonds (Property Finance) overgenomen en aan de bank toegevoegd.

Latere acquisities betroffen RegioBank (2007) en, bij de verzekeraar, de Nederlandse activiteiten van AXA (2007) en Zwitserleven (2008).

De retailbankactiviteiten van SNS Bank N.V. zijn door de jaren heen structureel winstgevend gebleven. Ondanks de goede resultaten van dit onderdeel zetten echter vanaf 2009 oplopende verliezen bij Property Finance in toenemende mate de resultaten en solvabiliteit van SNS Bank N.V. onder druk. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de nationalisatie van SNS REAAL en haar dochtermaatschappijen, waaronder SNS Bank N.V., op 1 februari 2013. Als gevolg van de nationalisatie is de Staat de enige aandeelhouder van SNS REAAL (middels de Stichting NLFI).

Als onderdeel van het voor SNS REAAL opgestelde herstructureringsplan is eind 2013 Property Finance gesplitst van SNS Bank N.V. en overgedragen aan NLFI. In 2014 is vervolgens gestart met de ontvlechting van de holding, bank- en verzekeringsactiviteiten, als voorbereiding op de voorgenomen verkoop van de verzekeringsactiviteiten. Deze verkoop is afgerond op 26 juli 2015 en was onderdeel van het herstructureringsplan, op basis waarvan de Europese Commissie de nationalisatie heeft goedgekeurd.

Op 30 september 2015 heeft SNS REAAL haar aandelen in SNS Bank N.V. overgedragen aan de Nederlandse Staat. 1 juli 2016 heeft de minister van Financiƫn een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van SNS Bank N.V., begeleid door een advies van NLFI inzake de toekomstopties voor SNS Bank.