SNS Bank N.V.
SNS Bank N.V.

Directie

Maurice Oostendorp

Chief Executive Officer

Maurice Oostendorp is op 17 augustus 2015 tot en met 17 augustus 2019 benoemd tot voorzitter van de statutaire directie van de Volksbank. Maurice is Chief Executive Officer. De nevenfuncties van Maurice zijn: Lid Raad van Commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Lid raad van advies van Women in Financial Services (WIFS), Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Voor zijn indiensttreding bij de Volksbank was Maurice CFRO van SNS REAAL N.V. Daarvoor was hij CFO en lid Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ. Maurice is zijn loopbaan gestart bij ABN AMRO waar hij verschillende functies heeft vervuld, waaronder die van Director General Group Finance van ABN AMRO.

Annemiek van Melick

Chief Financial Officer

Annemiek van Melick is op 1 juli 2014 tot en met 30 september 2019 benoemd tot lid van de statutaire directie van de Volksbank. Annemiek is Chief Financial Officer. Daarnaast is Annemiek lid van de Commissie Toezicht Nederlandse Vereniging van Banken. In 2008 is Annemiek in dienst getreden bij SNS REAAL N.V. allereerst in de functie van directeur corporate strategy, mergers & acquisitions van SNS REAAL N.V. In 2012 werd zij benoemd tot Chief Financial & Risk Officer van SNS Bank N.V. (rechtsvoorganger van de Volksbank). Annemiek heeft ruime ervaring in de financiële sector en werkte onder meer voor Goldman Sachs in Londen.

Alexander Baas

Chief Operations Officer

Alexander Baas is op 1 juli 2014 tot en met 30 september 2019 benoemd tot lid van de statutaire directie van de Volksbank. Alexander is Chief Operations Officer. De nevenfuncties van Alexander zijn: Bestuurslid van de Betaalvereniging Nederland, Voorzitter van de raad van advies Stichting HBO-I Alexander begon zijn carrière bij Bondsspaarbank MNO in 1988, vervolgens heeft hij vanaf 1991 gewerkt bij Raadgevend Ingenieursbureau Intercai Nederland. Na zijn indiensttreding in 1997 bij de Volksbank (en bij haar rechtsvoorgangers) heeft Alexander verschillende IT-functies vervuld. In 2005 is hij benoemd tot directeur SNS IT / CIO van SNS Bank N.V.

Jeroen Dijst

Chief Risk Officer

Jeroen Dijst is op 1 september 2015 benoemd tot waarnemend Chief Risk Officer en waarnemend lid van de statutaire directie van de Volksbank. Op 1 augustus 2016 is hij benoemd tot lid van de statutaire directie van de Volksbank. Deze benoeming is tot aan de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) in 2020. Jeroen is Chief Risk Officer en heeft geen nevenfuncties. Voordat Jeroen bij de Volksbank in dienst kwam was hij algemeen directeur ALM/ Treasury en lid van de management group bij ABN AMRO. Daarvoor was Jeroen CRO en lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland. Jeroen is zijn loopbaan gestart bij VSB Bank als medewerker economisch onderzoek treasury/ asset & liability management.

Rob Langezaal

Chief Commercial Officer

Rob Langezaal is op 1 juli 2014 tot en met 30 september 2019 benoemd tot lid van de statutaire directie van de Volksbank. Rob is Chief Commercial Officer. De nevenfuncties van Rob zijn: Voorzitter van de raad van commissarissen SNS Beleggingsfondsen N.V., Lid van de commissie consumentenzaken Nederlandse Vereniging van Banken. Rob is sinds 2007 in dienst bij de Volksbank (en bij haar rechtsvoorgangers). Voordat hij bij de Volksbank in dienst kwam was Rob werkzaam bij KPN in verschillende directiefuncties, onder andere als directeur retail.

Zie ook

lees meer

Over de samenstelling, benoeming en functioneren van de directie in 2016