De Volksbank logo de volksbank

Waarom de rente op hypotheken weer stijgt terwijl de spaarrente stilstaat

De rente op hypotheken is de laatste tijd weer aan het stijgen terwijl de rente op spaarrekeningen onveranderlijk laag blijft. Waar komt die stijging dan vandaan? En is er nu wel of geen verband tussen die twee rentes? Irene Hsu, één van de collega’s die bepaalt hoe we onze hypotheken prijzen, legt het verband uit.

De rente op hypotheken is de laatste tijd weer aan het stijgen terwijl de rente op spaarrekeningen onveranderlijk laag blijft. Waar komt die stijging dan vandaan? En is er nu wel of geen verband tussen die twee rentes? Irene Hsu, één van de collega’s die bepaalt hoe we onze hypotheken prijzen, legt het verband uit.

Welke hypotheekrente gaat omhoog?
Irene: “Momenteel vooral de lange hypotheekrente, voor 10 of 20 jaar rentevaste hypotheken.”

Hoe komt dat?
“Dat heeft te maken met de stijgende financieringskosten voor langere hypotheken. Een voorbeeld om dit uit te leggen: als wij nu het renterisico willen afdekken voor een nieuwe 10-jaars lening, betalen we als bank daar een hogere rente voor. Deze hogere rente vertaalt zich in een hogere hypotheekrente.”

Dat verband tussen rente op spaarrekeningen en rente op hypotheken is er niet?
“Je kunt niet zomaar een verband leggen tussen bijvoorbeeld de 10-jaars rentevaste hypotheekrente en de spaarrente voor Internetsparen, waarbij de klanten elke dag hun geld op kunnen nemen. Direct opvraagbaar spaargeld staat in het algemeen korter op onze balans (overzicht van bezit en schuld) dan een 10-jaars hypotheek. Hierdoor heeft de stijging van de lange rentes in de afgelopen weken, weinig impact op de spaarrente. De rentes op de kortere looptijden bewegen niet of nauwelijks en blijven historisch laag staan.”

Waarom is de spaarrente al jaren zo ontzettend laag?
“Er is meer aanbod dan vraag naar kort geld. In jargon zeg je dan dat er ‘veel liquiditeit in de markt zit’. Als een bank geld op een spaarrekening bij de ECB zet moet er zelfs rente worden betaald. De rentevergoeding voor banken is dus negatief.”

De rentevergoeding van de ECB is negatief, waarom geven de spaarrekeningen van ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS nog wel een rentevergoeding?
“Vanuit de filosofie van financiële weerbaarheid vinden we het belangrijk om klanten te belonen als ze sparen. Daarnaast vinden we het belangrijk om een langdurige klantrelatie met onze klanten op te bouwen, ook omdat het direct opvraagbare spaargeld een belangrijke financieringsbron is voor het verstrekken van hypotheken. Daar hoort dan een goede vergoeding op het spaargeld ook bij.”

In de week van dit interview gaf de Volksbank een nieuwe obligatieleninguit. Het gaat om een zogenaamde covered bond, een obligatielening met hypotheekleningen van de 3 hypotheekmerken als onderpand.

Deel dit artikel

Actueel