De Volksbank logo de volksbank

"Transparante" bankenscores

SNS REAAL op plek 2 en 4 in onderzoek Eerlijke Geldwijzer. ASN Bank twee keer bovenaan.

In het praktijkonderzoek 2015 van de Eerlijke Geldwijzer naar belastingen en corruptie scoort SNS REAAL* een tweede plaats, achter ASN Bank. Op het gebied van transparantie staat SNS REAAL op plaats 4. ASN Bank, Van Lanschot en Triodos Bank vormen de top 3.

De meeste banken zetten concrete stappen om tot grotere transparantie te komen

De Eerlijke Geldwijzer over de resultaten: In vergelijking met eerdere onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer over de mate van transparantie bij bankgroepen, in 2011 en in 2013, blijkt dat de meeste banken sindsdien concrete stappen hebben gezet om tot grotere transparantie te komen.

Zo publiceerden SNS REAAL bijvoorbeeld de namen van de bedrijven waarmee zij een dialoog voeren over heikele sociale en milieu-gerelateerde kwesties, inclusief de resultaten hiervan. En ASN Bank en Triodos Bank zijn de enige banken die de namen publiceren van bedrijven waarin zij investeren.

Verbeteringen in 2014

Het onderzoek is gebaseerd op resultaten in het boekjaar 2013 en de resultaten uit een assessment in het tweede halfjaar van 2014. De verbeteringen die banken sindsdien hebben doorgevoerd zijn daarom niet opgenomen in de beoordeling. Zo heeft SNS Bank N.V. ter verbetering van haar transparantie, in haar jaarverslag van 2014 een waardecreatie-model opgenomen om transparant te zijn over de manier waarop de bank waarde creëert voor haar klanten, en de doelstellingen waarop wordt gestuurd.

*Omdat in het onderzoek het jaarverslag van 2013 leidend is, wordt er nog gesproken over SNS REAAL. Vanaf 2015 publiceert SNS Bank N.V. zelfstandig een jaarverslag.

Deel dit artikel

Actueel