De Volksbank logo de volksbank

Ondertekening commitment Financial Health and Inclusion

Vandaag ondertekende Martijn Gribnau namens de Volksbank de commitment op Financial Health and Inclusion. Hiermee beloven we om onze mensen, producten, diensten en relaties in te zetten ter bevordering van universele financiële inclusie. De belofte is onderdeel van de Principles for Responsible Banking (PRB) die we al eerder hebben ondertekend.

“De ondertekening laat zien dat we willen bijdragen aan een bankensector die klanten op een persoonlijke manier helpt beslissingen nemen voor een duurzame financiële toekomst. Voor de Volksbank is de ondertekening een logische volgende stap, aangezien we onze klanten verantwoorde en toegankelijke producten en diensten willen aanbieden.” Martijn Gribnau CEO de Volksbank

Financiële gezondheid en inclusie. Wat doen we al?

Gezien onze inspanningen zijn we al goed op weg in ons streven naar financiële gezondheid en inclusie voor onze klanten.

Zo nemen we bijvoorbeeld deel aan de Nederlandse Schuldhulproute, voor een financieel gezond Nederland. SNS geeft hier invulling aan door met klanten proactief in gesprek te gaan, en bij mogelijke betalingsproblemen samen een oplossing te vinden. Ook RegioBank ondersteunt (oudere) klanten in kwetsbare financiële situaties, of bij mogelijke dreiging daarvan. Adviseurs kennen hun klanten en persoonlijke situatie goed en zijn vaak ook in contact met overige familieleden. BLG heeft op eigen initiatief: de huurverklaring in het leven geroepen. Hiermee kan een zogenoemde ‘duurhuurder’ laten zien wat zijn woonlasten de afgelopen drie jaar zijn geweest en dat hij deze ook kon betalen.

En zo zijn er binnen de Volksbank nog tal van andere voorbeelden te noemen: mediation bij een scheiding, onafhankelijk hypotheekadvies, en ASN Bank biedt bijvoorbeeld een hypotheek tegen lage rente om je huis energiezuiniger te maken. Zo leveren we als bank een waardevolle bijdrage aan de levens van onze klanten.

Onderdeel van de Principles for Responsible Banking

De belofte die Martijn ondertekend heeft, is onderdeel van de Principles for Responsible Banking (PRB). De PRB bestaat uit zes principes: alignment, impact, clients & customers, stakeholders, governance & targetsetting en transparency & accountability. Met de ondertekening van deze zes principes zeggen we onder andere toe dat we onze bedrijfsstrategie afstemmen op de behoeftes van individuen en de maatschappij, zoals geformuleerd in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en het Klimaatakkoord van Parijs.

Deel dit artikel

Actueel