De Volksbank logo de volksbank

SNS sluit tijdelijk geldautomaten in HEMA

SNS sluit tijdelijk en per direct alle geldautomaten in HEMA-winkels. SNS heeft daartoe besloten naar aanleiding van de plofkraak in de ochtend van 25 mei op de SNS geldautomaat in de vestiging van de HEMA in Lisse. Dit betekent dat per vandaag alle geldautomaten in HEMA-winkels uit staan en zo snel mogelijk leeg worden gehaald. Voor verreweg de meeste geldautomaten is dit vandaag al gebeurd. HEMA staat achter dit besluit. Ook RegioBank laat de geldautomaten in SPAR-winkels per direct leeghalen.

Het aantal gewelddadige plofkraken neemt recent weer toe en de gebruikte explosieven worden steeds zwaarder. De werkwijze waarbij eerst de voorkant van de winkelpui is geforceerd voor toegang tot de geldautomaat is nieuw. SNS heeft eerder al besloten met het oog op de veiligheid van omwonenden om geldautomaten die zich direct naast of onder woonhuizen bevinden te sluiten. Vanwege de veiligheid van omwonenden rondom HEMA-vestigingen en HEMA-ondernemers, zijn uit voorzorg per direct ca. 200 SNS-geldautomaten gesloten en tijdelijk niet beschikbaar. Uiteraard kunnen klanten ook bij geldautomaten van andere banken terecht voor het opnemen van contant geld.

In de strijd tegen plofkraken maakten politie, justitie en de banken eind 2019 gezamenlijk al nieuwe maatregelen bekend, waaronder de nachtsluiting. Banken, maatschappelijke organisaties en de Nederlandsche bank verenigd in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) hebben afspraken gemaakt over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van contant geld. De daarin afgesproken normen blijven gehandhaafd. Ook met deze tijdelijke voorzorgsmaatregel.

SNS begrijpt dat het sluiten van geldautomaten tot ongemak kan leiden voor klanten en niet-klanten die niet meer op hun vertrouwde plaats geld kunnen opnemen. Ons beleid is in het verleden altijd gebaseerd op een afweging tussen de beschikbaarheid van contant geld en om de veiligheid van omwonenden te borgen, waarbij we kiezen voor veiligheid. Dat is en blijft ook zo.

Deel dit artikel

Actueel