De Volksbank logo de volksbank

SNS Bank N.V. en ASN Bank ondertekenen IMVO-convenant mensenrechten

SNS Bank N.V. en ASN Bank ondertekenden op 28 oktober een convenant om het risico op mensrechtenschendingen door financieringen en beleggingen te verminderen. Dit werd gedaan samen met de Nederlandse Vereniging van Banken, andere financiële instellingen, de overheid, vakbonden en non-gouvernementele organisaties.

Afspraken in IMVO-convenanten

Bedrijven die in het buitenland ondernemen lopen het risico daar het milieu en mensenrechten schenden. Tegelijkertijd biedt de internationale rol van Nederland kansen om wereldwijde duurzame ontwikkelingen te versterken.

De overheid zet zich daarom in om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te bevorderen. Samen met dertien Nederlandse sectoren maakt zij in IMVO-convenanten afspraken over een gezamenlijke aanpak van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het doel van de afspraken tussen bedrijfsleven en overheid is de risico’s op schendingen van mensenrechten en schade aan milieu in productieketens aan te pakken.

Invloed banken

De banken in Nederland hebben de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gevraagd om voor de bankensector een IMVO-convenant tot stand te brengen. Wij zijn daar een groot voorstander van. Juist de financiële sector oefent immers via zijn financieringen en beleggingen grote invloed uit op de verduurzaming van de samenleving, ook internationaal.

Signaal aan de sector

Het huidige beleid van SNS Bank N.V. ten aanzien van Verantwoord Ondernemen ligt in lijn met de tekst van het Convenant. Het beleid van ASN Bank voldoet al aan de eisen uit het convenant. Wij vinden het belangrijk dat de hele financiële sector zich inzet om mensenrechten te beschermen en bevorderen.

Deel dit artikel

Actueel