De Volksbank logo de volksbank

SDG Vlaggendag 2023: de vlag uit voor een duurzame wereld

Vandaag, op 25 september, is het ‘SDG Vlaggendag’: een jaarlijkse dag om wereldwijd aandacht te vragen voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Lotte Jongstra werkt voor het Expertisecentrum Duurzaamheid, waar het duurzaamheidsbeleid van de Volksbank en onze merken wordt gemaakt. Vanochtend hees zij de speciale SDG-vlag op het dak van de Volksbank in Utrecht. We vroegen haar aan welke doelen de bank zich heeft verbonden. Ook spraken we met Marieke Tiesinga. Als strategisch adviseur Financiële gezondheid en Inclusieve samenleving zet zij zich elke dag in voor een financieel gezonder Nederland. Want ook dát zijn VN-doelen waar we als bank aan bijdragen.

500 headerscherper 10000

Lotte, waarom ben je vandaag zelf het dak op gegaan ?
“Omdat we met de vlag laten zien dat we de Sustainable Development Goals belangrijk vinden. En dat we ons ook echt inzetten voor het realiseren van die doelen. Die zijn namelijk integraal onderdeel van onze strategie 'Beter voor elkaar – van belofte naar !mpact’. Ook persoonlijk vind ik het belangrijk: ik realiseer me heel goed hoeveel mazzel ik heb dat ik niet tot de groep mensen behoor voor wie de SDG’s zijn opgesteld. En dus ook dat dit voor een groot deel van de wereldbevolking helaas anders is. Daarom wil ik in mijn werk een positieve impact maken. De vlag symboliseert dat, dus die laat ik met alle liefde wapperen!”

Wat zijn de doelen eigenlijk? En aan welke dragen wij bij?
“De SDG’s zijn een initiatief van de Verenigde Naties (VN) om grote mondiale problemen en uitdagingen aan te pakken. In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de VN de doelen aangenomen. Het streven is een duurzame wereld voor iedereen, waarin niemand wordt buitengesloten. Het is belangrijk dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor de invloed die zij hierop hebben – die is namelijk behoorlijk groot. De Volksbank focust op vijf doelen om echt waarde toe te kunnen voegen. Die gaan over eerlijk werk & economische groei, duurzame steden & gemeenschappen, klimaatactie, leven op het land en partnerschap.”

Sustainable Development Goals - SDG Nederland

Allemaal herkenbare onderwerpen voor onze bank, toch?
“Ja, dat is geen toeval, maar eigenlijk juist heel logisch. De huidige strategie van de Volksbank is gericht op een sterke klantrelatie en maatschappelijke impact. Uit de impactanalyse die hoort bij de strategie kwamen duurzaamheid, goed wonen voor iedereen, gelijke groeikansen voor ieder mens en leefbaarheid van buurten en regio's naar voren als hoofdthema's; daarom zie je die duidelijk terug in onze eigen strategie én in de SDG’s.

Neem bijvoorbeeld doel 13, klimaatactie: als bank stoten we CO2 uit door onze bedrijfsvoering en investeringen, het financieren van hypotheken bijvoorbeeld. Die uitstoot willen we verminderen. En dus informeren we klanten over duurzaam wonen, geven we Green Bonds uit en sluiten we vervuilende industrieën en activiteiten uit. Op die manier draagt onze doelstelling voor een klimaatneutrale balans direct bij aan de SDG’s.”

We hebben ons ook gecommitteerd aan de Principles for Responsible Banking, óók een initiatief van de VN. Wat hebben ze met elkaar te maken?
“De SDG’s zijn mooie doelen, maar ze zijn wel hoog-over. De Principles for Responsible Banking (PRB) helpen banken om de SDG’s te vertalen naar hun eigen invloedssfeer. Ze zijn dus meer richtinggevend, een soort raamwerk. Door de PRB worden we ook echt uitgedaagd om kpi’s vast te stellen op gebieden waar we als bank impact hebben.”

Twee jaar geleden heeft de Volksbank ook het Commitment op Financial Health and Inclusion ondertekend, een belofte die onderdeel is van de PRB. En eentje waaraan we recent meetbare doelen hebben gekoppeld. Daar weet Marieke Tiesinga alles van:

Marieke, waarom vinden we financiële gezondheid en inclusie zo belangrijk?
“We zien dat beide onderwerpen vooral urgent zijn geworden in de samenleving. En daarmee zijn ze ook belangrijk voor ons. De financiële gezondheid van Nederlanders ging in 2022 achteruit ten opzichte van 2021. En vorig jaar kwam uit een onderzoek van DNB dat een op de zes Nederlanders moeite heeft met het zelfstandig regelen van bankzaken – dat gaat over inclusie op financieel gebied. Het gaat om méé kunnen komen in de maatschappij. Het feit dat een hele grote, diverse groep mensen hier moeite mee heeft, maakt het des te relevanter dat we hier oog voor hebben, dat we oplossingen bieden. Waarom dat juist zo goed bij óns past? Omdat wij de menselijke, maatschappelijke bank zijn.

Onze kracht is dat we met vier goede merken bij elkaar opgeteld van waarde zijn voor de hele samenleving. Kijk bijvoorbeeld naar alle kinderen die we bereiken met Eurowijs, naar onze voorlichting aan klanten, de workshops voor mensen die digitaal minder vaardig zijn en de zorg die we bieden wanneer het financieel tegenzit. We hebben fysieke locaties, goede klantenservice en toegankelijke dienstverlening om echt het verschil te maken. Maar we hebben vooral het DNA om mensen verder te willen helpen.”

Hoe maken we meetbaar wat we op dit gebied doen?
“Door ons in te zetten voor financiële gezondheid en een inclusieve samenleving, maken we ons commitment aan de PRB concreet. En meetbaar, want de afgelopen tijd hebben we concrete doelen vastgesteld. Een daarvan is een stijging van het percentage klanten dat duurzaam herstelt na een hypotheekachterstand. De andere is om dit jaar 250.000 leerlingen te bereiken met Eurowijs en 1.000 gastlessen te geven op scholen. Hiermee dragen we ook weer bij aan de SDG’s; het terugdringen van armoede, het bieden van gelijke kansen... Zo hangt alles met elkaar samen.”

Als je kijkt naar jouw dagelijkse werk, hoe zie je de SDG’s daar dan in terug?
“In mijn werk komen feiten, cijfers, concepten en vooral mensen bij elkaar. Als strateeg kijk ik naar ‘hoe groot is een probleem, waar zit het ‘m in, welke oorzaken zijn er en welke groepen mensen worden geraakt’. Als mensen financieel niet mee kunnen komen, wat zijn dan de gevolgen voor de maatschappij? Er bestaat bijvoorbeeld een link tussen financiële problemen en gezondheidsproblemen, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Financiële problemen werken nu eenmaal heel breed door. Ik vind het mooi om me daarin te verdiepen en tegelijk naar oplossingen te kijken. Want daar draait het uiteindelijk om: een menselijke oplossing. Daarvoor werk ik samen met een fijn team: een marketeer vertaalt de visie van de bank naar oplossingen en een communicatiestrateeg bedenkt hoe we mensen het beste kunnen bereiken. En natuurlijk is er een mooie wisselwerking met onze merken, want al die klanten helpen we uiteindelijk vooral via hen!”

Deel dit artikel

Actueel