De Volksbank logo de volksbank

RegioBank Leefbaarheidsmonitor 2015

Inwoners van anticipeergebieden maken zich het meest druk om sluiting winkels

Nederlanders in anticipeergebieden geven de leefbaarheid van hun omgeving een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. Inwoners maken zich het meest druk om een beperkt winkelaanbod of sluiting van winkels, het wegvallen van medische voorzieningen en slechte bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Dit blijkt uit onderzoek dat Motivaction in opdracht van RegioBank heeft uitgevoerd onder ruim 1.100 inwoners van anticipeergebieden, regio’s die tegen bevolkingskrimp aanhikken.

Leefbaarheid eigen dorp

Inwoners van anticipeergebieden lijken er aan te wennen dat bepaalde voorzieningen uit de eigen omgeving zijn verdwenen. De helft van de inwoners vindt het niet erg om voor bepaalde voorzieningen naar een grotere buurgemeente te rijden. Het gaat hierbij dan om voorzieningen die minder worden gebruikt zoals de bibliotheek (34%) of postkantoor (26%).

Bijna de helft van de inwoners ervaart het als een probleem dat veelgebruikte voorzieningen verdwijnen. 44% van de inwoners maakt zich daar zorgen over. Populaire voorzieningen die inwoners graag in het eigen dorp houden zijn openbaar vervoer, de supermarkt en medische voorzieningen. Ook scholen, horeca, sport en winkels scoren hoog. Dit zijn tevens de plaatsen waar men elkaar graag ontmoet. 40% van de inwoners geeft aan tegen megawinkels te zijn, omdat die leegstand in het centrum veroorzaken.

Eigen verantwoordelijkheid

Hoewel zes van de tien bewoners vindt dat zij zelf verantwoordelijk zijn om te zorgen dat hun woonplaats leefbaar blijft, heeft 36% van de bewoners het gevoel dat hun regio in de steek gelaten wordt door de overheid. 66% van de inwoners geeft aan bereid te zijn om bij te dragen aan de directe leefgemeenschap. 45% zegt daar incidenteel tijd voor vrij te kunnen maken en 27% van de inwoners wil zelfs een structurele bijdrage leveren.

Voorzieningen belangrijk voor de leefbaarheid

Hans van den Bor, directievoorzitter RegioBank, over leefbaarheid: “RegioBank is vaak de laatste bank in het dorp. Ik zie daarom om mij heen hoe belangrijk voorzieningen voor de leefbaarheid zijn. Voor inwoners ligt er een taak om zelf actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Door samen te werken. Maar ook door die lokale buurtwinkel te blijven bezoeken zodat deze kan blijven bestaan.”

“De rol van de overheid verandert. Bewoners van anticipeergebieden gaan daar heel verschillend mee om. Je ziet dat de plaatsen waar inwoners en ondernemers samen werken om bepaalde voorzieningen in stand houden succesvol zijn en een voorbeeld voor andere kernen kunnen zijn.”

Over het onderzoek

Aan het online onderzoek hebben 1.109 inwoners van anticipeergebieden van 18 t/m 80 jaar deelgenomen. De respondenten zijn geworven uit het StemPunt-panel van Motivaction. De onderzoeksdata zijn gewogen, daarbij fungeerde het Motivaction-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS. De veldwerkperiode van het onderzoek was van 13 april 2015 t/m 19 april 2015.

*Leefbaarheid is in dit onderzoek gedefinieerd als de gebruiks- en belevingswaarde van een wijk of buurt. Plus de mate waarin de wijk of buurt is afgestemd op de behoeften, verlangens en eisen van de bewoners.

Deel dit artikel

Actueel