De Volksbank logo de volksbank

Overstappen naar andere bank

Makkelijk kunnen overstappen naar een andere bank zorgt voor meer concurrentie in de bankensector. Uit een enquête van Kassa blijkt dat 40% van de bankklanten overweegt om over te stappen.

De meeste mensen willen overstappen naar Triodos (33%), ASN Bank (15%) en RegioBank (13%). SNS wordt niet genoemd door Kassa maar ziet het aantal klanten ook fors toenemen.

Portabiliteit (nummerbehoud) van het bankrekeningnummer is een belangrijke voorwaarde om het overstappen voor consumenten te vergemakkelijken. Op dit moment wordt overstappen nog bemoeilijkt door de Europese IBAN-nummers.

Daar moet verandering in komen vindt SNS Bank N.V. Ook de Tweede Kamer wil de mogelijkheid onderzoeken om overstappen te vereenvoudigen mét behoud van een rekeningnummer. Op dinsdag 14 april is een motie aangenomen in de Tweede Kamer om dit onderzoek mogelijk te maken.

Motieven

40% van de bankklanten overweegt met zijn betaalrekening over te stappen naar een andere bank. Zij ergeren zich meer en meer aan de bonuscultuur bij de banken, zo blijkt uit de enquête van Kassa die door bijna 12.000 mensen werd ingevuld. Vooral klanten van ING (44% van de respondenten is nu klant bij deze bank), ABN AMRO (31%) en Rabobank (21%) willen overstappen, zo blijkt uit de enquête.

Boosheid over de bonuscultuur is de belangrijkste reden om over te willen stappen. 83% van de geënquêteerden geeft dat als reden. Andere redenen die worden genoemd zijn de kosten van de betaalrekening (36%) en ontevredenheid over de dienstverlening (20%).

In 2014 stapten 110.000 mensen over van bank. Dat is nog geen 0,5% van het totale aantal bankrekeningen in Nederland.

Sinds de invoering van het Europese betaalsysteem SEPA en de IBAN-rekeningnummers is nummerportabiliteit bemoeilijkt. Uiterlijk in 2019 komt de Europese Commissie met een voorstel over dit onderwerp. Minister Dijsselbloem van Financiën beloofde er in Brussel op aan te dringen dat dit proces wordt versneld.

Overstapservice

Wie wil overstappen kan gebruik maken van Overstapservice.nl. Alle banken doen hieraan mee. Bijschrijvingen en automatische incasso's worden dan dertien maanden vanzelf overgeboekt naar je nieuwe bankrekeningnummer. Bij bijna alle banken kun je je betaalrekening opzeggen, ook als je een spaardeposito of een hypotheek hebt lopen bij de bank waar je weg wilt. Die lopen dan gewoon door.

Bronnen: www.kassa.nl en SNS Bank N.V.

Deel dit artikel

Actueel