De Volksbank logo de volksbank

Overdracht SNS Bank N.V. aan Nederlandse Staat definitief

SNS REAAL N.V. (SNS REAAL) maakt bekend dat zij op 30 september alle aandelen in SNS Bank N.V. (SNS Bank) aan de Nederlandse Staat (de Staat) heeft overgedragen voor een koopprijs van € 2.7 miljard, zoals door de minister van Financiën al aangekondigd in de kamerbrief van 28 augustus jl.

De Staat heeft direct daaropvolgend SNS Bank overgedragen aan houdstermaatschappij SNS Holding B.V. (SNS Holding). De aandelen in SNS Holding zijn ook verkregen door de Staat van SNS REAAL en daarna door de Staat overgedragen aan NLFI tegen uitgifte van certificaten. SNS REAAL heeft op 26 juli 2015 reeds alle aandelen in REAAL N.V. overgedragen aan Anbang Group Holdings Co. Ltd. De statuten van SNS REAAL zijn per 30 september gewijzigd, waarbij de naam van de vennootschap is gewijzigd in SRH N.V. Met ingang van 2 oktober 2015 is meer informatie over SRH bereikbaar via www.srh.nl

De Directie van SNS Bank blijft ongewijzigd en bestaat uit Maurice Oostendorp (CEO), Annemiek van Melick (CFO), Alexander Baas (COO), Martijn Wissels (CRO) en Rob Langezaal (CCO).

Per 30 september treedt Jan Nijssen terug als lid van de RvC van SNS Bank. Jan van Rutte, voorzitter van de RvC, bedankt hem voor zijn bijdragen aan de vennootschap: ‘Vanaf het moment van zijn aantreden in 2011, ook ten tijde van het proces rond de nationalisatie, heeft Jan Nijssen zijn rol als lid van de RvC en die van voorzitter van het Risk Committee met grote betrokkenheid en inzet vervuld. Al in het voorjaar van 2015 heeft Jan Nijssen aangegeven niet voor een tweede termijn als commissaris bij de bank in aanmerking te willen komen. Ik heb er begrip voor dat hij, indachtig al zijn andere activiteiten, dit moment kiest om af te treden.’

De verdere samenstelling van de RvC van SNS Bank blijft ongewijzigd bestaan uit Jan van Rutte (voorzitter), Charlotte Insinger, Monika Milz, Ludo Wijngaarden en Jos Nijhuis.

De Europese Centrale Bank heeft de aanstelling van Maurice Oostendorp en Jan van Rutte in augustus 2015 inmiddels goedgekeurd. Er bestaat een personele unie tussen de Directie en RvC van SNS Bank en SNS Holding.

Deel dit artikel

Actueel