De Volksbank logo de volksbank

Nationale Klimaattop de Volksbank en ASN Bank koplopers in verminderen klimaatimpact

Woensdag 26 oktober heeft in Rotterdam de Nationale Klimaattop plaatsgevonden. Nederlandse banken maakten de balans op van het Klimaatstatement dat ze vorig jaar in aanloop naar de grote internationale klimaatconferentie in Parijs naar buiten brachten.

De Volksbank en ASN Bank bleken daarbij tot de koplopers in de Nederlandse financiële sector te behoren. Ook ondertekenden ze een ankconvenant om duurzaam consumentengedrag te stimuleren.

Bij de Klimaattop in Parijs is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden. Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken en medeondertekenaar van het Klimaatstatement: ‘De samenleving verwacht van bedrijven, ook in de financiële sector, dat zij bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. Het Klimaatstatement Banken was daarop ons antwoord. Vandaag, op de dag van de Nationale Klimaattop, willen we laten zien dat we de daad bij het woord voegen. Banken hebben het afgelopen jaar een hele reeks aan nieuwe initiatieven genomen om onze bijdrage concreet te maken.’

Diverse initiatieven

Die initiatieven zijn erg divers. Ze omvatten bijvoorbeeld het transparant maken welke sectoren Nederlandse banken financieren; het stimuleren van energiebesparing door woningeigenaren; de uitgifte van groene obligaties (meer dan 3,5 miljard euro); en de oprichting van een nieuw publiek-privaat investeringsfonds voor hernieuwbare energieprojecten in ontwikkelingslanden.

Duurzaam consumentengedrag stimuleren

De bijeenkomst in Rotterdam stond in het teken van het vertalen van het Parijs-akkoord naar concrete acties in Nederland. Zo heeft de Volksbank samen met ABN Amro, PostNL, KPN, Intratuin en Unilever een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om duurzaam consumentengedrag te stimuleren. Met de ondertekening spreken de ondernemingen de intentie uit om meer de samenwerking te zoeken met overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven om gezamenlijk op te trekken in campagnes, onderzoek, kennisdelen en innovaties.

Koplopers in vermindering klimaatimpact

Ook bleken ASN Bank ende Volksbank tot de koplopers in de financiële sector te behoren als het gaat om het in kaart brengen en verminderen van de klimaatimpact van investeringen. De Volksbank heeft het afgelopen jaar veel voortgang geboekt op het onderwerp. We volgen ASN Bank in de ambitie om in 2030 een 100 procent klimaatneutrale balans te hebben. Ook wordt het ASN duurzaamheidsbeleid leidend voor alle investeringen. Daarmee scherpen we de duurzame toetsingscriteria voor investeringen verder aan. Dat we graag de daad bij het woord voegen blijkt uit het feit dat ook onze bedrijfsvoering al enkele jaren volledig klimaatneutraal is en we een BREEAM-certificaat ontvingen voor ons kantoor in Utrecht.

Deel dit artikel

Actueel