De Volksbank logo de volksbank

Menselijke-maat-dag: de Volksbank spreekt op 1 dag bij 3 events

Een jaarcongres voor institutionele beleggers en een discussieavond rond fossiele financiering door banken: afgelopen woensdag stond de Volksbank op 3 podia in Utrecht en Amsterdam. Maurice Oostendorp en Annemiek van Melick vertelden er wat de Volksbank anders maakt.

Maurice Oostendorp (bestuursvoorzitter de Volksbank) sprak tijdens het Eumedion jaarcongres in de Jaarbeurs te Utrecht. In een voordracht nam hij beleggers en investeerders mee in de gedeelde-waarde aanpak van de Volksbank. In het licht van de centrale vraag hoe een maatschappelijke doelstelling en volledige zeggenschapsrechten van aandeelhouders zich tot elkaar verhouden, stelde Oostendorp dat alle belanghebbenden op hun eigen manier in de bank ‘investeren’.

"Alle stakeholders moeten iets te zeggen hebben over hun bank en je moet daar met elkaar de dialoog over voeren" - Maurice Oostendorp

“De aandeelhouder investeert financieel kapitaal, de medewerker zijn of haar eigen betrokkenheid of human capital, de klant zijn of haar vertrouwen door ons vertrouwelijk inzage te geven in zijn financiële huishouding, noem het zijn emotionele kapitaal. En de maatschappij, ten slotte, vertrouwt ons bepaalde functies toe zoals geldcreatie, risicotransformatie en monitoring tegen witwassen en terrorismefinanciering. Daar verbinden wij dan verantwoordelijkheden aan op het terrein van duurzaamheid en financiële weerbaarheid. Wanneer alle stakeholders ieder voor zich en op hun eigen manier zoveel investeren in een bank, dan heb je als organisatie twee essentiële opdrachten richting die belanghebbenden te vervullen: de dialoog voeren en de zeggenschap delen. Dus: alle stakeholders moeten iets te zeggen hebben over hun bank én je moet daar met elkaar de dialoog over voeren.”

Download de speech van Maurice (pdf, 5 pagina's)

Zorg-om-klimaat-avond
Annemiek van Melick (Chief Financial Officer van de Volksbank) leverde in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger ’s avonds een bijdrage aan een drukbezochte paneldiscussie rond fossiele financiering. Met de ambitieuze vraag “wat doet de financiële sector om de klimaatdoelen van 2050 te halen?” werd de avond afgetrapt. Voorafgaand aan de paneldiscussie kreeg Van Melick de tijd om het systeem voor het klimaatneutraal maken van de balans van de Volksbank toe te lichten. Een systeem dat in 2015 is ingevoerd en gebruikt maakt van de methode van ASN Bank (een 100% dochter van de Volksbank) die er 2 jaar eerder mee startte.

Van Melick legde het publiek uit dat deze methode als een weegschaal werkt: "Aan de ene kant staan de CO2-baten, de investeringen die CO2-uitstoot vermijden, zoals windmolens en zonneparken. Aan de andere kant de CO2-lasten, investeringen die CO2- uitstoot veroorzaken, zoals hypotheken, staatsobligaties, investeringen in bedrijven. In 2030 moeten die 2 kanten van de weegschaal even zwaar wegen. In dat geval spreken we van een 100% klimaatneutrale balans."

"Het is geen wedstrijd tussen banken om te zien wie het allergroenst is, we willen vooral van elkaar leren" - Annemiek van Melick

Tijdens het laatste kwartier reageerden van Melick, Kees van Dijkhuizen (CEO ABN Amro) en Gerard van Olphen (CEO ABP Pensioenfonds) op vragen uit de zaal. Uit de vragen en antwoorden van het drietal op het podium bleek dat de financiële wereld soms nog onwennig is om (als aandeelhouder) invloed uit te oefenen op het beleid van bedrijven waar het in belegt. Zo gaf Van Olphen toe dat het ABP met die vraag 'worstelt' in relatie tot het belang in Koninklijke Olie (Shell). Directeur Toezicht van de Nederlandsche Bank, Frank Elderson, sloot de avond af met een oproep aan de banken om snel in actie te komen.

Deel dit artikel

Actueel