De Volksbank logo de volksbank

Financiële instellingen ontwikkelen meetlat voor hun klimaatimpact

Tien Nederlandse financiële instellingen richten het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) op. Het doel is om samen de methoden om de klimaatimpact van hun investeringen en financieringen te meten, verder te ontwikkelen.

Het platform maakte dit vandaag bekend tijdens een bijeenkomst met staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Zij presenteerden daarin ook de Dutch Carbon Pledge. Daarin roepen zij de onderhandelaars bij de klimaatconferentie in Parijs op om in hun onderhandelingen rekening te houden met de rol die beleggers en financiële instellingen kunnen spelen bij de realisatie van klimaatdoelstellingen.

De leden van het platform: SNS Bank N.V., ABN AMRO, Actiam, APG-ABP, ASN Bank, FMO, MN Services, PGGM, Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en Stichting Pensioenfonds van de Metalektro (PME).

Balans CO2-uitstoot

De oorzaak van klimaatverandering is de uitstoot van broeikasgassen. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële instellingen dragen hieraan indirect bij doordat ze geld steken in activiteiten die gepaard gaan met uitstoot van broeikasgassen. Ze verlenen bijvoorbeeld kredieten aan elektriciteitscentrales, industrie en de transportsector. Via de financiering van duurzame energie en energiebesparing werken ze juist mee aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Financiële instellingen kunnen een balans opmaken van enerzijds hun bijdrage aan de vermindering van broeikasgassen en anderzijds hun investeringen in activiteiten die broeikasgassen veroorzaken. Het platform wil de wijze waarop dat gemeten wordt, zo eenduidig mogelijk maken. Dat is de eerste stap waarmee financiële instellingen hun negatieve voetafdruk kunnen verlagen en hun bijdrage aan oplossingen vergroten.

Internationaal protocol

De deelnemers aan PCAF gaan bij de ontwikkeling van meetmethoden uit van het internationale protocol van het World Resources Institute (WRI) en het World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). Dit is dé internationale standaard voor het meten van uitstoot van broeikasgassen.

Sleutel tot strategie

“Het effect van investeringen en financieringen op het klimaat staat volop in de belangstelling. De kernvraag is hoe je die impact meet,” aldus Piet Sprengers, voorzitter van het platform. “Verschillende financiële instellingen proberen die vraag in PCAF te beantwoorden. Het is een complexe opdracht. Maar voor financiële instellingen is dit de sleutel om hun strategie voor de oplossing van het klimaatprobleem te bepalen.”

Heldere doelen

Als de deelnemers aan PCAF meer inzicht hebben in de CO2-impact van hun beleggingen en financieringen, kunnen zij hun klimaatvoetafdruk beter en eenduidig vaststellen. Dit inzicht helpt hun ook om klimaatdoelen te formuleren voor hun beleggingen en financieringen. Zo dragen ze eraan bij dat de maatschappij steeds minder broeikasgassen uitstoot.

Deel dit artikel

Actueel