De Volksbank logo de volksbank

Drie op de tien starters verwacht geen hypotheek te kunnen krijgen

Starters voorzien steeds vaker problemen bij het verkrijgen van een hypotheek. 70% van hen heeft twijfels of het wel gaat lukken en 30% verwacht zelfs helemaal geen hypotheek te kunnen krijgen. Dit blijkt uit recent onderzoek dat de Volksbank door marktonderzoeksbureau GfK liet uitvoeren. De bank pleit al langere tijd voor een betere balans tussen sparen en lenen voor de eigen woning. De introductie van een vorm van Bouwsparen is een van de maatregelen die past bij een verdere hervorming van de woningsmarkt.

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat 62% van de huurders liever een woning zou kopen. Van de starters op de woningmarkt is dit zelfs meer dan 90%. Maar om een hypotheek te kunnen afsluiten, dient men in toenemende mate eigen geld in te brengen. En hoewel zeven op de tien Nederlanders bij voorkeur zoveel mogelijk eigen geld inbrengt, spaart slechts 11% voor de aankoop van een woning. Wel geeft de helft van de Nederlanders aan liever de pensioenpremie in de eigen woning te stoppen dan in de pensioenpot.

Oproep

De afgelopen jaren zijn een aantal stappen gezet in de hervorming van de woningmarkt. De Volksbank roept de nieuwe regering en het parlement op om de volgende stap te zetten, namelijk het geleidelijk verleggen van de aandacht van lenen naar sparen. Sparen voor een eigen woning (inclusief verbouwing, verbetering, verduurzaming en versnelde schuldaflossing) moet een belangrijk spaarmotief worden, net als in andere Europese landen. Een vorm van Bouwsparen is hiervoor het meest geëigende concept.

Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank: “Bouwsparen zorgt ervoor dat sparen en lenen voor een eigen woning beter in balans zijn en draagt daardoor bij aan de financiële zelfredzaamheid van de consument.”

Bouwsparen

Voor de consument biedt Bouwsparen zekerheid, minder schuld en lagere lasten. Daarnaast kan hij makkelijker doorstromen naar een volgende woning. Bouwsparen gebeurt in een gesloten gemeenschap van spaarders en leners; de Bouwspaarkas. Deze omgeving heeft slechts het financieren van woningbezit tot doel.

Seminar

Op woensdag 8 maart organiseert de Volksbank in samenwerking met de TU Delft het seminar Bouwsparen: de route naar een duurzame woningmarkt. Tijdens deze bijeenkomst gaan meerdere partijen met elkaar in gesprek over het belang van tijdig sparen voor de aankoop van een eigen woning. Ook worden tijdens het seminar meer resultaten van het onderzoek gedeeld.

Een terugblik op het seminar:

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is in de periode van 27 januari tot 6 februari 2017 door marktonderzoeksbureau GfK uitgevoerd. De netto steekproef besloeg 1.010 respondenten van 18 tot 60 jaar, waarvan een groot deel bestond uit thuiswonende en uitwonende jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. De drie afzonderlijke doelgroepen in het onderzoek zijn elk herwogen naar de precieze samenstelling in Nederland en daarmee is het onderzoek representatief.

Deel dit artikel

Actueel