De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank stopt met incassobureaus

De Volksbank is sinds januari 2017 gestopt met het uit handen geven van vorderingen van klanten aan incassobureaus. Vanaf december 2017 gaat de bank klanten van wie de vordering al in een eerder stadium is overgedragen aan een incassobureau actief terug halen. De bank brengt hiermee bankieren met de menselijke maat in de praktijk.

Bastiaan de Ruiter, directeur Service Center Bijzonder Beheer van de Volksbank, ging daarover in onder meer het Financiële Dagblad en Radio 1 journaal: “Betalingsproblemen komen voort uit nare zaken zoals ziekte of echtscheiding. Wij willen een vertrouwensrelatie met onze klanten. Het past niet om een klant die als gevolg van zo’n situatie betalingsproblemen heeft over te dragen aan incassobureaus. Die heeft meer baat bij een vaste contactpersoon bij de bank. Iemand bij wie hij een keer zijn verhaal hoeft te doen en daarna goed geholpen kan worden.”

De Volksbank gaat alle klanten terughalen die ze eerder had overgedragen aan incassobureaus. Hiermee wil de Volksbank de klantrelatie herstellen. Het is een financiële investering om lopende contracten met de incassobureaus te ontbinden. Dat is geen reden om het niet te doen. Goede keuzes hebben ook (financiële) consequenties. Bovendien verwacht de Volksbank meer betalingsregelingen te kunnen treffen met klanten, zodra over en weer er vertrouwen in elkaar is. “Wij kijken niet alleen naar de belangen van de aandeelhouder, maar nadrukkelijk ook naar die van de klant en de maatschappij", zegt Bastiaan.

Het investeren in de klantrelatie doet de bank door klanten met (grotere) betalingsproblemen een vast contactpersoon bij de bank toe te wijzen. Die gaat hen helpen – waar mogelijk - om de schulden weg te werken. Ook kunnen sommige klanten begeleiding krijgen van een budget- of jobcoach. De Volksbank werkt hiermee toe naar haar missie om te bankieren met de menselijke maat.

Deel dit artikel

Actueel