De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank omarmt leidraad AFM

De lage hypotheekrente is voor een grote groep huizenbezitters aanleiding om hun hypotheek vervroegd af te lossen of om deze over te sluiten. Wanneer de bank dan een vergoeding in rekening brengt, dan mag deze sinds de invoering van de hypothekenrichtlijn niet groter zijn dan het financiële nadeel van de bank.

Omdat in deze richtlijn niet staat beschreven op welke wijze hier concreet invulling aan moet worden gegeven, publiceert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vandaag een leidraad voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van een hypotheek.

Met het oog op transparantie en uniformiteit in de markt omarmt de Volksbank de AFM-leidraad. Huizenbezitters krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding tot stand komt. De bank zal de leidraad en de hierin beschreven uitgangspunten 1-op-1 toepassen in haar vergoedingsregeling met ingang van 14 juli 2016. Alle vergoedingen die sindsdien in rekening zijn gebracht, gaat de bank opnieuw berekenen en eventuele verschillen worden aan de klant terugbetaald.

Deel dit artikel

Actueel