De Volksbank logo de volksbank

Aanwezigheid geldautomaat noodzakelijk voor inwoners anticipeergebieden

12% van de ondervraagden zegt het zonder geldautomaat te moeten doen in de eigen woonplaats

Behalve banken, verdwijnen steeds meer geldautomaten uit het straatbeeld. 43% van de inwoners van anticipeergebieden (toekomstige krimpgebieden) ervaart dit als een probleem. 89% van de inwoners vindt het belangrijk dat er een geldautomaat is in de eigen woonplaats. Dit blijkt uit onderzoek dat Motivaction in opdracht van RegioBank heeft uitgevoerd onder ruim 1.100 inwoners van anticipeergebieden. RegioBank kiest er bewust voor het aantal kantoren op peil te houden, het aantal vestigingen is sinds 2010 is nagenoeg gelijk gebleven.

In de gebieden buiten de grote steden is een grote terugloop te zien van bancaire voorzieningen. Consumenten regelen steeds vaker bankzaken digitaal en banken reageren daarop door hun fysieke aanwezigheid in de regio af te bouwen. Bij 12% van de ondervraagden is er geen geldautomaat meer in de woonplaats. Ruim driekwart (77%) van de inwoners van anticipeergebieden wil geld kunnen opnemen in de eigen woonplaats. Meer dan de helft (56%) geeft aan niet bereid te zijn om in een andere plaats geld op te nemen als de geldautomaat uit het eigen dorp is verdwenen. Volgens 38% van de inwoners draagt de geldautomaat in de eigen woonplaats bij aan de leefbaarheid.

De bank is voor inwoners ook belangrijk (67%), maar die afwezigheid wordt minder vaak als een probleem ervaren (28%) dan de afwezigheid van een geldautomaat (43%). Dit lijkt erop te duiden dat inwoners van anticipeergebieden vaker bereid zijn om voor een bank naar een andere woonplaats te reizen. Ook regelt ruim de helft van de inwoners geldzaken het liefst via het internet (62%). Desondanks vindt de helft van de inwoners het belangrijk om de bank in de eigen woonplaats te kunnen bezoeken.

Het voorzieningenniveau neemt af in de gebieden buiten de grote steden. 56% van de inwoners van anticipeergebieden maakt zich zorgen daarover. Beperkt winkelaanbod of de sluiting van winkels wordt dan door 34% specifiek genoemd. De geldautomaat staat in de top vijf van voorzieningen die inwoners spontaan noemen als hen wordt gevraagd wat volgens hen het meest bijdraagt aan de leefbaarheid.

Top vijf belangrijkste voorzieningen inwoners van anticipeerregio’s

1. Medische voorzieningen (91%)
2. Openbaar groen/natuur (91%)
3. Supermarkt (89%)
4. Geldautomaat (89%)
5. Bereikbaarheid met de auto (89%)

Top vijf voorzieningen die het meest bijdragen aan de leefbaarheid

1. Supermarkt (53%)
2. Medische voorzieningen (51%)
3. Natuur (42%)
4. Rust (41%)
5. Geldautomaat (38%)

"Voorzieningen in stand houden"

Hans van den Bor, directievoorzitter RegioBank: “Ik zie hoe moeilijk het is om bancaire voorzieningen in landelijke gebieden in stand te houden. Wij proberen dit met RegioBank wel te doen. Maar dit kan alleen als de inwoners de bank en geldautomaat als een toegevoegde waarde zien. De meeste mensen hebben wel een geldautomaat hemelsbreed binnen 5 kilometer afstand. Maar dit betekent dat zij misschien 20 minuten moeten fietsen om geld op te nemen. En dan moet je het geluk hebben om er in een rechte lijn naar toe kunnen fietsen.”

Hans van den Bor schreef onlangs een blog waarin hij inging op de aanwezigheid van geldautomaten in de regio. De blog is te lezen op de website van RegioBank.

Leidy van der Aalst, voorzitter Landelijke Vereniging van Kleine Kernen: “De bevolkingssamenstelling in dorpen en buurten verandert. Het voorzieningenniveau neemt af en schaalvergroting neemt toe. Maar inwoners willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Een geldautomaat, dichtbij in het eigen dorp of buurt, is één van de belangrijkste voorzieningen. Door slim samen te werken en bewoners erbij te betrekken wordt veel meer mogelijk dan je denkt.”

“Soms kan een geldautomaat of bankkantoor net zo goed bijdragen aan de leefbaarheid als een speeltuintje. Het gaat erom dat gemeenten in overleg gaan met de inwoners van dorpen. Inwoners moeten zelf ook in actie komen om bepaalde voorzieningen te behouden.”

Over het onderzoek

Aan het online onderzoek hebben 1.109 inwoners van anticipeergebieden van 18 t/m 80 jaar deelgenomen. De respondenten zijn geworven uit het StemPunt-panel van Motivaction. De onderzoeksdata zijn gewogen, daarbij fungeerde het Motivaction-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van het CBS.

Deel dit artikel

Actueel