SNS Bank N.V.
SNS Bank N.V.
Financieel

De Volksbank omarmt leidraad AFM

De lage hypotheekrente is voor een grote groep huizenbezitters aanleiding om hun hypotheek vervroegd af te lossen of om deze over te sluiten. Wanneer de bank dan een vergoeding in rekening brengt, dan mag deze sinds de invoering van de hypothekenrichtlijn niet groter zijn dan het financiële nadeel van de bank.

Omdat in deze richtlijn niet staat beschreven op welke wijze hier concreet invulling aan moet worden gegeven, publiceert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vandaag een leidraad voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van een hypotheek.

Met het oog op transparantie en uniformiteit in de markt omarmt de Volksbank de AFM-leidraad. Huizenbezitters krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding tot stand komt. De bank zal de leidraad en de hierin beschreven uitgangspunten 1-op-1 toepassen in haar vergoedingsregeling met ingang van 14 juli 2016. Alle vergoedingen die sindsdien in rekening zijn gebracht, gaat de bank opnieuw berekenen en eventuele verschillen worden aan de klant terugbetaald.

Zie ook

Financieel

De Volksbank en Vivat kondigen aan...

De directies van de Volksbank N.V. en VIVAT N.V. hebben gezamenlijk besloten om de samenwerking voor Zwitserleven Sparen te beëindigen. Dit is een direct gevolg van de splitsing tussen bank en verzekeraar, waardoor een dergelijke samenwerking niet meer past in de nieuwe strategieën van beide partijen.

Hypotheek

Drie op de tien starters verwacht ...

Starters voorzien steeds vaker problemen bij het verkrijgen van een hypotheek. 70% van hen heeft twijfels of het wel gaat lukken en 30% verwacht zelfs helemaal geen hypotheek te kunnen krijgen. Dit blijkt uit recent onderzoek dat de Volksbank door marktonderzoeksbureau GfK liet uitvoeren. De bank pleit al langere tijd voor een betere balans tussen sparen en lenen voor de eigen woning. De introductie van een vorm van Bouwsparen is een van de maatregelen die past bij een verdere hervorming van de woningsmarkt.