Kerncijfers

De Volksbank feitenoverzicht 1HJ17 (.xlsx)

Balans
in mln € 2016 2015 2014
Balanstotaal 61.561 62.290 68.159
Vorderingen op klanten 48.593 49.217 52.834
Waarvan hypothecaire vorderingen 44.797 44.787 47.608
Schulden aan klanten 47.428 47.440 46.208
Waarvan spaargelden 36.593 36.860 35.666
Schuldbewijzen 5.696 6.941 11.252
Eigen vermogen 3.541 3.302 2.963
Risicogewogen activa (RWA) 10.824 11.513 13.771

Kapitaal-, funding- en liquiditeitsratio’s
2016 2015 2014
Tier 1-kernkapitaalratio 29,2% 25,3% 18,3%
Totaal kapitaalratio 33,8% 29,5% 18,4%
Leverage ratio 5,2% 4,7% 3,8%
Loan-to-deposit ratio 104% 105% 113%
LCR >100% >100% 455%
NSFR >100% >100% 130%

Kwaliteit kredietportefeuille
2016 2015 2014
Leningen met een betalingsachterstand (%) 1,5% 2,9% 4,3%
Impaired ratio 0,9% 2,0% 3,1%
Dekkingsgraad hypotheken 19,0% 22,5% 19,6%

Performance-indicatoren
2016 2015 2014
NIM (rentemarge als % gemiddelde activa) 1,47% 1,52% 1,43%
Efficiencyratio 56,0% 53,4% 44,7%
Rendement eigen vermogen (REV) 9,6% 11,1% 5,4%