Kerncijfers

De Volksbank feitenoverzicht 2018 (.xlsx)

Balans
in mln € 2018 2017
Balanstotaal 60.948 60.892
Vorderingen op klanten 50.536 49.459
Waarvan hypothecaire vorderingen 47.262 45.934
Schulden aan klanten 48.217 47.062
Waarvan spaargelden 37.376 36.756
Schuldbewijzen 5.822 4.920
Eigen vermogen 3.571 3.714
Risicogewogen activa (RWA) 3.456 3.524

Kapitaal-, funding- en liquiditeitsratio’s
2018 2017
Tier 1-kernkapitaalratio 35,5% 34,3%
Totaal kapitaalratio 37,1% 36,0%
Leverage ratio 5,5% 5,6%
Loan-to-deposit ratio 106% 107%
LCR >100% >100%
NSFR >100% >100%