Kerncijfers

De Volksbank feitenoverzicht 2017 (.xlsx)

Balans
in mln € 2017 2016
Balanstotaal 60.892 61.588
Vorderingen op klanten 49.322 48.620
Waarvan hypothecaire vorderingen 45.820 44.824
Schulden aan klanten 46.855 47.428
Waarvan spaargelden 36.575 36.593
Schuldbewijzen 4.900 5.696
Eigen vermogen 3.714 3.561
Risicogewogen activa (RWA) 9.781 10.824

Kapitaal-, funding- en liquiditeitsratio’s
2017 2016
Tier 1-kernkapitaalratio 34,1% 29,2%
Totaal kapitaalratio 35,7% 33,8%
Leverage ratio 5,5% 5,2%
Loan-to-deposit ratio 107% 103%
LCR >100% >100%
NSFR >100% >100%