Jaarverslag 2016

Met dit jaarverslag wil de Volksbank haar stakeholders informeren over de financiële en niet-financiële resultaten over 2016. In het jaarverslag gaan we uitgebreid in op hoe we waarde willen creëren voor onze stakeholders en hoe we omgaan met kansen en bedreigingen.