Jaarverslag 2015

SNS Bank N.V. wil een menselijke, maatschappelijke en duurzame bank zijn. In 2015 hebben we daartoe de klantbeleving en onze bedrijfsvoering weer verbeterd en hebben we stappen gezet om in 2030 een klimaatneutrale bank te worden. Hoe we dat hebben gedaan lees je in ons jaarverslag over 2015, dat vanaf dit jaar ook als website wordt gepresenteerd.