Duurzaamheid

De Volksbank heeft de tien uitgangspunten van het UN Global Compact ondertekend en wij houden ons aan de standaarden van de International Labour Organization (ILO) en OESO.  Jaarlijks rapporteren we over onze voortgang in ons geïntegreerde jaarverslag.

In het kader van Verantwoord Ondernemen maken we daarnaast deel uit van kennisnetwerken en gaan we actief de dialoog aan met partners, NGO’s en de maatschappij. Zo kunnen we onze kennis en ideeën delen en leren van andere ondernemingen en partners.

Periodiek beoordelen onafhankelijke instellingen ons beleid en onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

Ratings
Onderzoek ESG-score Relatieve positie
Sustainalytics 90/100 1/339
oekom research B- Top 3
DZ Bank 82/100 1e plek (bankensector)
MSCI A N/A

Meer informatie over het duurzaamheidsbeleid en onze ratings op dit gebied is te vinden op deze pagina.