Charlotte Insinger

Charlotte Insinger (1965)  is op 15 april 2009 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V.  (rechtsvoorgangers van de Volksbank) en herbenoemd op 6 juni 2013. Haar benoemingstermijn eindigt op de eerstvolgende AvA na 6 juni 2017. Charlotte is voorzitter van de risico commissie.

Daarnaast is ze:
• Lid van de raad van commissarissen Vastned Retail N.V.
• Lid van de raad van commissarissen PZEM N.V.
• Zelfstandig adviseur en interim lid van het bestuur New Company Investment Holding B.V.
• Managing director Cerberus Global Investments B.V.
• Voorzitter van de raad van toezicht van Staatsbosbeheer
• Lid van de raad van toezicht Hogeschool Rotterdam
• Lid van de raad van toezicht Luchtverkeersleiding Nederland
• Lid van de raad van toezicht Stichting Nederlands Fonds voor de Film
• Lid Strategisch Audit Committee ministerie van Buitenlandse Zaken

Charlotte is vanaf 2010 professioneel toezichthouder en interim bestuurder en begon haar loopbaan in 1989 bij Shell. Hier heeft ze tot 1998 verschillende financiële functies vervuld. In de periode van 1998 tot 2005 was Charlotte werkzaam bij Robeco als Executive Vice President. Aansluitend is ze tot 2010 lid geweest van de raad van bestuur van het Erasmus Medisch Centrum.