SNS Bank N.V.
SNS Bank N.V.

Copyright statement

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de opgenomen informatie bij SNS Bank N.V. of haar licentiegevers. SNS Bank N.V., SNS Bank, ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank zijn geregistreerde merken.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van SNS Bank N.V. in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van SNS Bank N.V. en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SNS Bank N.V.