Uw mening

Wij staan altijd open voor uw mening over ons beleid, strategie, jaarverslag en activiteiten. Met uw opmerkingen kunnen we onze prestaties immers verder verbeteren. Maatschappelijke organisaties en andere stakeholders kunnen ook vragen stellen of een klacht indienen.

Stuur een e-mail