SNS Bank N.V.
SNS Bank N.V.

Balanstotaal

61.561mln

2016

Verstrekte hypotheken

44.797mln

2016

Spaargelden

36.593mln

2016

Balans

in mln € 2016 2015 2014
Balanstotaal 61.561 62.290 68.159
Vorderingen op klanten 48.593 49.217 52.834
Waarvan hypothecaire vorderingen 44.797 44.787 47.608
Schulden aan klanten 47.428 47.440 46.208
Waarvan spaargelden 36.593 36.860 35.666
Schuldbewijzen 5.696 6.941 11.252
Eigen vermogen 3.541 3.302 2.963
Risicogewogen activa (RWA) 10.824 11.513 13.771

Loan-to-value

80%

hypotheekportefeuille

CET1-ratio

29,2%

2016

Gec. efficiencyratio

59,2%

2016

Kapitaal-, funding- en liquiditeitsratio’s

  2016 2015 2014
Tier 1-kernkapitaalratio 29,2% 25,3% 18,3%
Totaal kapitaalratio 33,8% 29,5% 18,4%
Leverage ratio 5,2% 4,7% 3,8%
Loan-to-deposit ratio 104% 105% 113%
LCR >100% >100% 455%
NSFR >100% >100% 130%

Kwaliteit kredietportefeuille

  2016 2015 2014
Leningen met een betalingsachterstand (%) 1,5% 2,9% 4,3%
Impaired ratio 0,9% 2,0% 3,1%
Dekkingsgraad hypotheken 19,0% 22,5% 19,6%

Performance-indicatoren

  2016 2015 2014
NIM (rentemarge als % gemiddelde activa) 1,47% 1,52% 1,43%
Efficiencyratio 56,0% 53,4% 44,7%
Rendement eigen vermogen (REV) 9,6% 11,1% 5,4%

Aantal SNS-winkels

189

RegioBank

538

Zelfstandige adviseurs

Aantal geldautomaten

438

SNS-winkels

jaar aantal
2015 189
2014 188
2013 166

Zelfstandige Adviseurs RegioBank

jaar aantal
2015 538
2014 535
2013 526

Geldautomaten

jaar aantal
2015 438
2014 539
2013 537