SNS Bank N.V.
SNS Bank N.V.

Balanstotaal

64.408mln

1HJ16

Verstrekte hypotheken

44.786mln

1HJ16

Spaargelden

37.666mln

1HJ16

Balans

in mln € 1HJ16 2015 2014 2013
Balanstotaal 64.408 62.290 68.159 74.537
Vorderingen op klanten 48.697 49.217 52.834 53.405
Waarvan hypothecaire vorderingen 44.786 44.787 47.608 48.458
Schulden aan klanten 49.148 47.440 46.208 43.904
Waarvan spaargelden 37.666 36.860 35.666 33.276
Schuldbewijzen 6.008 6.941 11.252 16.439
Eigen vermogen 3.432 3.302 2.963 2.582
Risicogewogen activa (RWA) 11.610 11.513 13.771 15.121

Loan-to-value

82%

hypotheekportefeuille

CET1-ratio

26,6%

1HJ16

Gec. efficiencyratio

54,2%

1HJ16

Kapitaal-, funding- en liquiditeitsratio’s

  1HJ16 2015 2014 2013
Tier 1-kernkapitaalratio 26,6% 25,3% 18,3% 15,0%
Tier 1-ratio 26.6% 25,3% 18,3% 15,0%
Totaal kapitaalratio 30.8% 29,5% 18,4% 15,0%
Leverage ratio 4,8% 4,7% 3,8% 3,1%
Loan-to-deposit ratio 101% 105% 113% 122%
LCR >100% >100% 455% 436%
NSFR >100% >100% 130% 120%

Kwaliteit kredietportefeuille

  1HJ16 2015 2014
Leningen met een betalingsachterstand (%) 2,0% 2,9% 4,3%
Impaired ratio 1,4% 2,0% 3,1%
Dekkingsgraad hypotheken 19,6% 22,5% 19,6%

Performance-indicatoren

  1HJ16 2015 2014 2013
NIM (rentemarge als % gemiddelde activa) 1,49% 1,52% 1,43% 1,23%
Efficiencyratio 55,9% 53,4% 44,7% 50,0%
Rendement eigen vermogen (REV) 10,8% 11,1% 5,4% -52,4%

Aantal SNS-winkels

189

RegioBank

538

Zelfstandige adviseurs

Aantal geldautomaten

438

SNS-winkels

jaar aantal
2015 189
2014 188
2013 166

Zelfstandige Adviseurs RegioBank

jaar aantal
2015 538
2014 535
2013 526

Geldautomaten

jaar aantal
2015 438
2014 539
2013 537