Duurzaamheid

PCAF komt in Parijs eerste belofte na

Financiële instellingen ontwikkelen methodiek om hun CO2-impact te meten

ASN Bank en de Volksbank ontwikkelden in de afgelopen twee jaar samen met tien andere Nederlandse banken, verzekeraars, fondsbeheerders en pensioenuitvoerders een methodiek  om de CO2-impact van hun beleggingen en financieringen te meten. Hiermee kunnen meer financiële instellingen zichzelf doelen stellen die eraan bijdragen dat de wereldwijde temperatuurstijging binnen veilige marges blijft. Arie Koornneef, directeur van ASN Bank, overhandigde het eindrapport met de methodiek, het resultaat van twee jaar werk, op 12 december 2017 aan Marcel Beukeboom, de Nederlandse klimaatgezant tijdens de klimaattop in Parijs.

Marcel Beukeboom neemt PCAF-rapport in ontvangst van Arie Koornneef

Klimaatneutraal – meten is weten

ASN Bank heeft zichzelf in 2014 als eerste bank ter wereld ten doel gesteld om klimaatneutraal te worden met alle financieringen en beleggingen. In 2016 nam de Volksbank deze doelstelling over. ASN Bank en de Volksbank lopen daarmee voor ten opzichte van het klimaatbeleid van veel andere financiële instellingen. Dat de sector wél veel interesse heeft om klimaatimpact te meten en te verbeteren blijkt uit het animo voor deelname aan het Platform Carbon Accounting Financials. Dat is onder voorzitterschap van ASN Bank opgericht voor de COP21 in Parijs twee jaar geleden.

Naast ASN Bank en de Volksbank zijn de leden ABN AMRO, Triodos Bank, pensioenfondsen PMT en PME, vermogensbeheerders ACTIAM, Achmea Investment Management, APG, MN en PGGM en ontwikkelingsbank FMO.

Uniforme, transparante methodiek

Het plan van de PCAF-leden was in twee jaar tijd een uniforme, transparante methodiek te ontwikkelen waarmee financiële instellingen CO2-doelen kunnen stellen en meten. Het zojuist verschenen rapport bevat dergelijke methodieken voor beursgenoteerde aandelen, projectfinancieringen, staatsobligaties, hypotheken, bedrijfsfinancieringen en onroerend goed. Het rapport is openbaar. Daarmee willen de leden van PCAF andere financiële instellingen stimuleren om ermee aan de slag te gaan.

Je kunt het rapport downloaden op www.carbonaccountingfinancials.com

Unieke samenwerking tussen financiële instellingen

Piet Sprengers van ASN Bank is voorzitter van PCAF: ‘We hebben in twee jaar hard werken een mooi resultaat bereikt dankzij de unieke samenwerking van twaalf financials. Het is nu zaak op dit resultaat voort te bouwen en echt met de methodiek aan de slag te gaan. Daarom zetten we PCAF nog twee jaar voort, zodat we elkaar blijven stimuleren en inspireren. Uiteindelijk gaat het erom dat we onze invloed als financier en belegger gebruiken om eraan bij te dragen dat de temperatuurstijging binnen veilige marges blijft.’

Methodiek internationaal uitdragen

Het standpunt van PCAF is dat het rapporteren van de CO2-voetafdruk door financiële instellingen een middel is om het uiteindelijke doel te bereiken: sturen op een portefeuille met een geringe CO2-impact, in overeenstemming met het Klimaatverdrag van Parijs.

PCAF gaat in ieder geval twee jaar verder. De leden gaan best practices delen, dilemma’s bespreken, en samenwerken om de methodieken te verbeteren. Bovendien gaan zij de ontwikkelde methodiek internationaal uitdragen.  PCAF is ook aangesloten bij het Platform voor Duurzame Financiering onder voorzitterschap van De Nederlandsche Bank (DNB).