Menselijke-maat-dag: de Volksbank spreekt op 1 dag bij 3 events

Een jaarcongres voor institutionele beleggers, een event voor Topvrouwen en een discussieavond rond fossiele financiering door banken: afgelopen woensdag stond de Volksbank op 3 podia in Utrecht en Amsterdam. Maurice Oostendorp en Annemiek van Melick vertelden er wat de Volksbank anders maakt.

Menselijke-maat-dag: de Volksbank spreekt op 1 dag bij 3 events

Maurice Oostendorp (bestuursvoorzitter de Volksbank) sprak tijdens het Eumedion jaarcongres in de Jaarbeurs te Utrecht. In een voordracht nam hij beleggers en investeerders mee in de gedeelde-waarde aanpak van de Volksbank. In het licht van de centrale vraag hoe een maatschappelijke doelstelling en volledige zeggenschapsrechten van aandeelhouders zich tot elkaar verhouden, stelde Oostendorp dat alle belanghebbenden op hun eigen manier in de bank ‘investeren’.

"Alle stakeholders moeten iets te zeggen hebben over hun bank en je moet daar met elkaar de dialoog over voeren" - Maurice Oostendorp

“De aandeelhouder investeert financieel kapitaal, de medewerker zijn of haar eigen betrokkenheid of human capital, de klant zijn of haar vertrouwen door ons vertrouwelijk inzage te geven in zijn financiële huishouding, noem het zijn emotionele kapitaal. En de maatschappij, ten slotte, vertrouwt ons bepaalde functies toe zoals geldcreatie, risicotransformatie en monitoring tegen witwassen en terrorismefinanciering. Daar verbinden wij dan verantwoordelijkheden aan op het terrein van duurzaamheid en financiële weerbaarheid. Wanneer alle stakeholders ieder voor zich en op hun eigen manier zoveel investeren in een bank, dan heb je als organisatie twee essentiële opdrachten richting die belanghebbenden te vervullen: de dialoog voeren en de zeggenschap delen. Dus: alle stakeholders moeten iets te zeggen hebben over hun bank én je moet daar met elkaar de dialoog over voeren.”

Download de speech van Maurice (pdf, 5 pagina's)

Maurice Oostendorp in paneldiscussie van event in Stopera Amsterdam

Feminiene middag
Later op de dag ging Oostendorp in op de vraag ‘publiek versus privaat, een einde aan de verzuiling?’ Dit deed hij tijdens een event van Topvrouwen.nl (een organisatie die zich inzet voor een betere doorstroom van vrouwen naar topposities). Oostendorp pleitte voor meer evenwicht tussen masculiene en feminiene waarden in strategie, beleid en uitvoering. En het meer naar elkaar toegroeien van publieke en private organisaties door een gemeenschappelijke purpose: “Dat moeten we stimuleren, hoe beter we dat doen, des te beter we er allemaal van worden.” Na de speech nam Oostendorp deel aan een panelgesprek met Veronique Timmerhuis (directeur SER), Jan Bout (commissaris Royal Haskoning) en voormalig wethouder van Amsterdam Carolien Gehrels.  

Zorg-om-klimaat-avond
Annemiek van Melick (Chief Financial Officer van de Volksbank) leverde in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger ’s avonds een bijdrage aan een drukbezochte paneldiscussie rond fossiele financiering. Met de ambitieuze vraag “wat doet de financiële sector om de klimaatdoelen van 2050 te halen?” werd de avond afgetrapt. Voorafgaand aan de paneldiscussie kreeg Van Melick de tijd om het systeem voor het klimaatneutraal maken van de balans van de Volksbank toe te lichten. Een systeem dat in 2015 is ingevoerd en gebruikt maakt van de methode van ASN Bank (een 100% dochter van de Volksbank) die er 2 jaar eerder mee startte.

Van Melick legde het publiek uit dat deze methode als een weegschaal werkt: "Aan de ene kant staan de CO2-baten, de investeringen die CO2-uitstoot vermijden, zoals windmolens en zonneparken. Aan de andere kant de CO2-lasten, investeringen die CO2- uitstoot veroorzaken, zoals hypotheken, staatsobligaties, investeringen in bedrijven. In 2030 moeten die 2 kanten van de weegschaal even zwaar wegen. In dat geval spreken we van een 100% klimaatneutrale balans."

"Het is geen wedstrijd tussen banken om te zien wie het allergroenst is, we willen vooral van elkaar leren" - Annemiek van Melick

Tijdens het laatste kwartier reageerden van Melick, Kees van Dijkhuizen (CEO ABN Amro) en Gerard van Olphen (CEO ABP Pensioenfonds) op vragen uit de zaal. Uit de vragen en antwoorden van het drietal op het podium bleek dat de financiële wereld soms nog onwennig is om (als aandeelhouder) invloed uit te oefenen op het beleid van bedrijven waar het in belegt. Zo gaf Van Olphen toe dat het ABP met die vraag 'worstelt' in relatie tot het belang in Koninklijke Olie (Shell). Directeur Toezicht van de Nederlandsche Bank, Frank Elderson, sloot de avond af met een oproep aan de banken om snel in actie te komen.

Bekijk de registratie van deze avond
(Let op: totale speelduur 2 uur, uitleg methodiek door Annemiek van Melick na 1 uur en 15 minuten)