Financial

De Volksbank rapporteert over 2018 een nettowinst van € 268 miljoen

Bankieren met de menselijke maat verder in de praktijk gebracht en klanttevredenheid verhoogd

Video niet beschikbaar

Je kunt deze video alleen op onze website bekijken als je de cookies hebt geaccepteerd. Of bekijk de video op YouTube
Of kijk deze video op youtube.com


Ontwikkeling Gedeelde waarde-scores

 • Klant: verbetering klantgewogen Net Promoter Score tot -1 (eind 2017: -3)
 • Maatschappij: 37% klimaatneutrale balans (eind 2017: 27%); introductie van een financiële weerbaarheidsscore; realisatie eind 2018: 49, bij een doelstelling van 50 in 2020
 • Medewerker: daling medewerker Net Promoter Score (eNPS) tot -20 (eind 2017: -2)
 • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 7,6% (2017: 8,7%), gebaseerd op een sterke kapitaalpositie

Groei betaalrekeningklanten en hypotheekportefeuille zet door

 • Netto groei aantal betaalrekeningklanten met 79.000 tot 1,488 miljoen; marktaandeel nieuwe betaalrekeningen van 24%
 • Stijging hypotheekportefeuille met € 1,3 miljard tot € 47,3 miljard
 • Marktaandeel nieuwe hypotheken hoger op 7,3% (2017: 6,8%); stijging nieuwe hypotheekproductie tot € 5,9 miljard (2017: € 5,5 miljard)
 • Stijging particulier spaargeld met € 0,6 miljard tot € 37,4 miljard; marktaandeel sparen nagenoeg stabiel op 10,6% (2017: 10,7%)

Lagere nettowinst van € 268 miljoen

 • Nettowinst van € 268 miljoen, een daling van 19% ten opzichte van 2017 (€ 329 miljoen); met name veroorzaakt door lagere resultaten op beleggingen/financiële instrumenten en een lagere vrijval van kredietvoorzieningen
 • Totale baten van € 958 miljoen, € 70 miljoen lager met name als gevolg van een € 49 miljoen lager resultaat op beleggingen en financiële instrumenten (deze waren in 2017 incidenteel hoog); geringe daling van netto rentebaten (met € 16 miljoen, 2%)
 • Operationele lasten exclusief wettelijke heffingen met € 562 miljoen vrijwel gelijk aan 2017 (€ 560 miljoen); impact efficiencymaatregelen gecompenseerd door hogere lasten in verband met regelgeving en compliance
 • Stijging efficiencyratio (exclusief wettelijke heffingen) tot 58,7% (2017: 55,4%) veroorzaakt door daling baten
 • Lagere vrijval van kredietvoorzieningen van € 12 miljoen (2017: vrijval van € 24 miljoen)

Onveranderd sterke kapitaalpositie

 • Stijging Tier 1-kernkapitaalratio tot 35,5% (eind 2017: 34,1%). Leverage ratio stabiel op 5,5%
 • Voorgesteld dividend over 2018: € 161 miljoen (pay-out ratio: 60%)

Bijlagen

Persbericht resultaten 2018 (PDF)
Perspresentatie 2018 (PDF)
Analistenpresentatie 2018 (EN) (PDF)

Infographic resultaten 2018 (.pdf)
Feitenoverzicht 2018 (.xlsx)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jascha Hagendoorn

Woordvoerder

Sijmen Veenstra

Woordvoerder

Jacob Bosscha

Investor Relations

Davey Hak

Investor Relations