Bouwsparen

De Volksbank pleit voor betaalbaarheid eigen woning starters

Starters op de woningmarkt hebben het moeilijk, zowel bij het verwerven van een koopwoning als een woning in de huursector.

Uit recent onderzoek van het bureau GfK, in opdracht van de Volksbank, is gebleken dat juist bij jongeren de voorkeur voor een koopwoning erg groot is (meer dan 90%), maar dat het verwerven van een koophuis steeds problematischer wordt. Dit door de gestegen huizenprijzen, aangescherpte leennormen, oplopende studieschulden en het ontbreken van spaargeld. En de vooruitzichten zijn ook bepaald niet gunstig. Als de rente weer gaat stijgen, zal het nog moeilijker worden een woning te kopen binnen de vigerende leennormen. Eigen woningbezit dreigt hierdoor voor grote groepen starters onbereikbaar te worden.

Woensdag 13 september lichtte Maurice Oostendorp, CEO van de Volksbank, in een rondetafelgesprek onze visie op de woningmarkt voor starters toe. In ons position paper staan oplossingen voor de lange termijn (onder meer Bouwsparen) en oplossingen voor de korte termijn (ter overbrugging) zoals het tijdelijk verlagen of afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters en het niet verder verlagen van de ltv (loan to value).

Download

Position paper - Starters op de woningmarkt